Ciekawostki o Podkarpaciu – cz. 1

Ciekawostki o Podkarpaciu – cz. 1

1. Województwo Podkarpackie powstało poprzez złączenie ziem województw rzeszowskiego i przemyskiego, oraz części tarnobrzeskiego, krośnieńskiego i tarnowskiego. 2. Tablice rejestracyjne województwa zaczynają się od litery ?R?. 3. Około 37% powierzchni województwa...
Przadki i legenda o dziewczynach zmienionych w kamień

Przadki i legenda o dziewczynach zmienionych w kamień

Rezerwat Przyrody Prządki ma swoją nazwę z legendy o dziewczętach zamienionych w kamień za to, że przędły len w święto. Miejsce to od dawna wzbudzało zainteresowanie ludzi, a odkryte przed dwudziestu laty cmentarzysko kurhanowe świadczy o osadnictwie słowiańskim w...