Nawet 15 tys. zł dofinansowania do szkolnej wycieczki. Jest prosty sposób, by je zdobyć 🙂

Program dofinansowania szkolnych wycieczek o walorze edukacyjnym w Polsce przewiduje dofinansowanie kwotą 5 tysięcy złotych na dzień, z budżetem programu wynoszącym 50 mln złotych. Mogą ubiegać się o nie szkoły publiczne i niepubliczne, program obejmuje szkoły...

Ciekawostki o Podkarpaciu – cz. 1

1. Województwo Podkarpackie powstało poprzez złączenie ziem województw rzeszowskiego i przemyskiego, oraz części tarnobrzeskiego, krośnieńskiego i tarnowskiego. 2. Tablice rejestracyjne województwa zaczynają się od litery ?R?. 3. Około 37% powierzchni województwa...

Zapora w Solinie jest jednym z najważniejszych obiektów hydrotechnicznych w Polsce

Zapora w Solinie, przyciąga co roku tysiące turystów. Do jej budowy w latach 60-tych zużyto 820 tysięcy metrów sześciennych betonu, 1,7 miliona ton kruszywa i 200 tysięcy ton cementu. Budowa była ogromnym przedsięwzięciem, wymagającym 2 tysięcy pracowników i...